Η εμπειρία μας, ασφάλειά σας

Σχετικά με εμάς

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΦΙΑΛΩΝ

'ΣΚΟΡΔΑΛΗΣ'

από το 1978

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται από το 1978 στο χώρο της πυρόσβεσης, της πυρασφάλειας, των βιομηχανικών αερίων και της εμπορίας Μέσων Ατομικής Προστασίας.

Εσωτερικό καταστήματος με Πυροσβεστικές Φωλιές
"Έχουμε επιτυχώς καλύψει τις ανάγκες πυροπροστασίας σε μεγάλες επιχειρήσεις, εργοστάσια, οργανισμούς, καταστήματα, νοσοκομεία κ.α. Συνεργαζόμαστε με τα μεγαλύτερα ονόματα τεχνικών επιχειρήσεων, κατασκευαστών, πολυεθνικές, τράπεζες και δημόσιους οργανισμούς. ”

Η εμπειρία μας, ασφάλειά σας

Διαρκή Συνέπεια
σε κάθε μας Έργο

Συνδυάζοντας την πείρα με την τεχνογνωσία και παρακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο της πυρόσβεσης, έχουμε τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στην πιο απαιτητική εγκατάσταση

Κορυφαία Ποιότητα

Κορυφαία ποιότητας συστήματα πυρόσβεσης που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε χώρου.

Υπευθυνότητα

Η ασφάλεια και η τήρηση των κανονισμών είναι ουσιαστικής σημασίας για όλα μας τα έργα.

Τεχνογνωσία

Η παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων, δίνει την δυνατότητα χρήσης αρτιότερων συστημάτων.

Αξιοπιστία

Η αμοιβαία εμπιστοσύνη με τους πελάτες μας είναι το κλειδί για την εταιρική μας επιτυχία.
 

Η επιχείρησή μας διαθέτει...

01.

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Είμαστε κάτοχοι της απαιτούμενης από την νομοθεσία άδειας, η οποία έχει εκδοθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

02.

ΔΥΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

Διαθέτουμε βεβαίωση συμμόρφωσης ως Αναγνωρισμένη Εταιρεία και δύο Πιστοποιητικά Επάρκειας Αρμοδίων Ατόμων από τον Διαπιστευμένο Φορέα Ελέγχου και πιστοποίησης ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.

03.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία μας είναι η μόνη στην Ηλεία που κατέχει άδεια ως Αναγνωρισμένη Εταιρεία για αναγόμωση φιαλών υψηλής πίεσης (πυροσβεστήρες, CO2, κτλ), αλλά και Κέντρο Επανελέγχου Φιαλών (υδροστατικός έλεγχος).

04.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001

Η εταιρεία μας εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2015.