Προβολή όλων των 11 αποτελεσμάτων

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΟΣ

29,00
Ανιχνευτής θερμικός-θερμοδιαφορικός addressable
Προσθήκη στο καλάθι

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΟΣ

36,00
Ανιχνευτής καπνού και θερμικός-θερμοδιαφορικός addressable.
Προσθήκη στο καλάθι

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

29,00
Ανιχνευτής φωτοηλεκτρικός-καπνού addressable.
Προσθήκη στο καλάθι

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ LED ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ

18,00
Απομακρυσμένο led ανιχνευτή,addressable.Συνδέεται κατευθείαν πάνω στο βρόγχο.
Προσθήκη στο καλάθι

ΚΟΜΒΙΟ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

34,00
Κόμβιο χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς addressable.
Προσθήκη στο καλάθι

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΘΧΝΕΥΣΗΣ ADDRESSABLE 3 LOOP

989,00
Πίνακας πυρανίχνευσης addressable,3 Loop,Gekko.
Προσθήκη στο καλάθι

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ADDRESSABLE 1 LOOP

660,00
Πίνακας πυρανίχνευσης addressable,1 Loop,Gekko.
Προσθήκη στο καλάθι

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ADDRESSABLE 2 LOOP

799,00
Πίνακας πυρανίχνευσης addressable,2 Loop,Gekko.
Προσθήκη στο καλάθι

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ADDRESSABLE 4 LOOP

1.095,00
Πίνακας πυρανίχνευσης addressable,4 Loop,Gekko.
Προσθήκη στο καλάθι

ΣΤΕΓΑΝΗ ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ

74,00
Στεγανή φαροσειρήνα addressable,IP 65
Προσθήκη στο καλάθι

ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ

50,00
Φαροσειρήνα addressable
Προσθήκη στο καλάθι