Η εμπειρία μας, ασφάλειά σας

Οι Υπηρεσίες μας

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΑΣ

Συνδυάζοντας την πείρα με την τεχνογνωσία και παρακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο της πυρόσβεσης, έχουμε τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στην πιο απαιτητική εγκατάσταση.

Πυροσβεστήρας

Συντήρηση Πυροσβεστήρων

Είμαστε Πιστοποιημένο Κέντρο Επανελέγχου Φιαλών και έχουμε τη δυνατότητα Συντήρησης, Αξιολόγησης, Υδραυλικής Δοκιμής για όλους τους τύπους των πυροσβεστήρων και φιαλών αυτόματης κατάσβεσης.

Πυροσβεστήρας

Αναγόμωση Πυροσβεστήρων

Η εταιρεία μας είναι Αναγνωρισμένη για αναγόμωση φιαλών υψηλής πίεσης όλων των ειδών.

Πυροσβεστήρες & Σήμανση

Υδραυλική Δοκιμή Πυροσβεστήρων

Ο πυροσβεστήρας είναι είναι μεταλλικό δοχείο με εγκλωβισμένη πίεση αερίου και με την υδραυλική δοκιμή εξασφαλίζουμε την αντοχή του στην πίεση που ασκείται σε καθημερινή βάση.

Πυρόσβεση

Εγκαταστάσεις Πυρανίχνευσης & Ελέγχου Πυρόσβεσης

Η εταιρεία μας καλύπτει όλο το φάσμα των εγκαταστάσεων πυρανίχνευσης και ελέγχου πυρόσβεσης.

Σύστημα Πυρόσβεσης

Συντήρηση Εγκαταστάσεων Πυρανίχνευσης & Πυρόσβεσης

Αναλαμβάνουμε την συντήρηση των εγκαταστάσεών σας για την βέλτιστη λειτουργία τους.

Πωλήσεις Πυροσβεστικού Εξοπλισμού

Μελέτες - Άδειες Πυρασφάλειας

Η εταιρεία μας υποστηρίζει κάθε είδους εφαρμογή πυρασφάλειας όπως μελέτη, έκδοση και ανανέωση Πιστοποιητικού.

Μέσα Ατομικής Προστασίας

Άδειες Λειτουργίας

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την άδεια λειτουργίας της επιχείρησής σας ή την ανανέωσή της.

Βιομηχανικά Αέρια

Μέσα Ατομικής Προστασίας

Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) όπως προστατευτικά ρούχα, κράνη ή καπέλα ασφαλείας, γυαλιά προστασίας, παπούτσια ασφαλείας ή άλλα ρούχα εργασίας ή εξοπλισμό.

Βιομηχανικά Αέρια

Παρέχουμε βιομηχανικά αέρια όπως Αργό, Ασετυλίνη, Διοξείδιο του άνθρακα (CO2), αέρια τροφίμων και ποτών (Biogon), Ήλιο, Οξυγόνο, Άζωτο, κτλ.

Μέσα Ατομικής Προστασίας

Πυροσβεστικός Εξοπλισμός

Πυροσβεστικά είδη και εξοπλισμός πυρανίχνευσης σε προσιτές τιμές.

Βιομηχανικά Αέρια