Η εμπειρία μας, ασφάλειά σας

Μελέτες - Άδειες Πυρασφάλειας

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΔΕΙΕΣ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η εταιρεία μας διαθέτει στο προσωπικό της έμπειρους μηχανολόγους, εξειδικευμένους στον τομέα της πυρασφάλειας και υποστηρίζει κάθε είδους εφαρμογή πυρασφάλειας όπως μελέτη, έκδοση και ανανέωση Πιστοποιητικού.

Μελέτες - Άδειες Πυρασφάλειας

Ειδικότερα πραγματοποιούμε μελέτες πυρασφάλειας και έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας για:

 • Οικίες
 • Καταστήματα
 • Χώρους συνάθροισης
 • Αποθήκες
 • Εργαστήρια
 • Συνεργεία Αυτοκινήτων
 • Σταθμούς Αυτοκινήτων
 • Εμπορικά Κέντρα
 • Παιδικούς Σταθμούς
 • Ξενοδοχεία
 • Γυμναστήρια
 • Κατασκηνώσεις
 • Εργοστάσια

Η πυροπροστασία των κτιρίων χωρίζεται σε δύο επιμέρους τομείς

Με τον όρο παθητική πυροπροστασία εννοούμε το σύνολο των μέτρων εκείνων που έχουν παρθεί με την κατασκευή του κτιρίου και εξασφαλίζουν την έγκαιρη και ασφαλή διαφυγή του κοινού από το κτίριο σε περίπτωση συμβάντος, καθώς και την αποφυγή μετάδοσης της πυρκαγιάς σε άλλους χώρους ή άλλα κτίρια.

Με τον όρο ενεργητική πυροπροστασία εννοούμε τα μέσα πυροπροστασίας που πρέπει να εγκαθίστανται σε ένα κτίριο και τα οποία αποσκοπούν στην έγκαιρη εξακρίβωση μιας πυρκαγιάς ή στην άμεση αντιμετώπισή της πριν αυτή καταστεί ανεξέλεγκτη.

Πυροπροστασία Κτιρίων

Η εταιρεία μας είναι σε θέση να διεκπεραιώσει και τις 2 μελέτες, ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας, να καταθέσει φάκελο στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία μέχρι την έκδοση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας.