Η εμπειρία μας, ασφάλειά σας

Συντήρηση Πυροσβεστήρων

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.618/43/ΦΕΚ52/2005 και την 17230/671/ΦΕΚ1218/2005 τροποποίησή της, η συντήρηση των φορητών αλλά και τροχήλατων, οροφής ή άλλης μορφής πυροσβεστικών σας μέσων, είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.

 

Συντήρηση Πυροσβεστήρων

ΠΛΗΡΩΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ & ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Το πλήρως εγκεκριμένο εργαστήριό μας, η πολυετής εμπειρία μας και το εκπαιδευμένο προσωπικό μας, εγγυώνται τον λεπτομερή έλεγχο του εξοπλισμού σας και σας τον παραδίδουν έτοιμο, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ελέγχου και καλής λειτουργίας.

Ο έλεγχος των πυροσβεστήρων πραγματοποιείται σε πλήρως εγκεκριμένο και υπερσύγχρονο εργαστήριο, πιστοποιημένο και από τον φορέα Eλέγχου & Διαπίστευσης ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ που εκδίδει Βεβαίωση Συμμόρφωσης Αναγνωρισμένης Εταιρείας. Υπάρχει αρμόδιο άτομο, υπεύθυνο για την σωστή διενέργεια του ελέγχου των πυροσβεστήρων. Το πιστοποιητικό καταλληλόλητας και εκπαίδευσης του αρμοδίου ατόμου ανανεώνεται σε τακτική βάση από τον ελεγκτικό φορέα της ΕΒΕΤΑΜ.

Παραλαμβάνετε γραπτή εγγύηση λειτουργίας με έκδοση ειδικού πιστοποιητικού και αντίγραφο του Μητρώου Περιοδικού Ελέγχου.

Στα πλαίσια των αυστηρών προδιαγραφών ασφαλείας που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους πυροσβεστήρες (δοχεία υπό πίεση), τηρούμε αναλυτικά ηλεκτρονικά αρχεία (μητρώο περιοδικού ελέγχου) για κάθε πώληση ή συντήρηση που πραγματοποιούμε. Αποκτάτε έτσι την δυνατότητα να ενημερώνεστε άμεσα για το σύνολο των ελέγχων που υφίσταται στο κύκλο ζωής του ο πυροσβεστήρας σας αλλά και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν κάθε φορά.

Χρησιμοποιούμε γνήσια ανταλλακτικά και πρώτες ύλες Ευρωπαϊκής προέλευσης (CE), ενώ τοποθετούμε κάθε φορά ευανάγνωστες και σαφείς οδηγίες χρήσης και συντήρησης.

Τοποθετούμε αναπληρωματικούς πυροσβεστήρες μέχρι να συντηρηθούν οι δικοί σας.

Επιστρέφουμε ότι παραλαμβάνουμε με σεβασμό στην περιουσία σας, εξασφαλίζοντας ότι δεν ανταλλάσσονται οι δικοί σας με παλαιότερους πιο καταπονημένους πυροσβεστήρες με λιγότερη λειτουργική ζωή.

Έλεγχος Πυροσβεστήρα

Αξιολογούμε ΔΩΡΕΑΝ τον χώρο σας και σας προτείνουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις για πυροσβεστήρες, πυρανίχνευση, φώτα ασφαλείας και πυρόσβεση.