Η εμπειρία μας, ασφάλειά σας

Συντήρηση Συστημάτων
Πυρανίχνευσης & Πυρόσβεσης

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

Προληπτική και διορθωτική συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης. Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε τη συντήρηση των κάτωθι συστημάτων:

Συντήρηση Συστημάτων Πυρανίχνευσης & Πυρόσβεσης
 • Kentec
 • Notifier
 • Gent
 • Olympia Electronics
 • Cooper Univel - Eaton
 • Ziton
 • Inim
 • C-Tec
 • Teletek
 • Unipos
 • Zeta

…αλλά και οποιαδήποτε άλλου κατασκευαστή.

Με το πέρας της συντήρησης παραδίδεται δελτίο ελέγχου και συντήρησης όπου υπάρχει πλήρης καταγραφή των βλαβών, ελλείψεων, βελτιώσεων ή προτάσεων που αφορούν το σύστημα πυρανίχνευσης, συμβατικού ή addressable.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Προληπτική και διορθωτική συντήρηση σε δίκτυα πυρόσβεσης νερού ή νερού – αφρού.

 

Συντήρηση Δικτύων Πυρόσβεσης

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη συντήρηση όλων των αντλητικών συγκροτημάτων πυρόσβεσης, των σωληνώσεων διανομής κατασβεστικού υλικού, των καταιονηστήρων (sprinkler), των πυροσβεστικών φωλιών και μανικών, των κρουνών, των αυτόματων ή χειροκίνητων κανονιών, των deluge valve και bladder tank και γενικότερα όλων των μερών που αποτελούν ένα σύστημα πυρόσβεσης νερού ή νερού – αφρού.