Η εμπειρία μας, ασφάλειά σας

Τεχνικός Ασφαλείας

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σύμφωνα με το Ν.1566/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων» απαιτείται η ύπαρξη τεχνικού ασφαλείας στις επιχειρήσεις.

Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία

Ο Τεχνικός Ασφαλείας παρέχει εμπεριστατωμένες συμβουλές και υπηρεσίες για την εξασφάλιση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Ο Τεχνικός Ασφαλείας είναι ο σύμβουλος της επιχείρησης στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Η πρόληψη των ατυχημάτων, η οργάνωση αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και η πρόταση ασφαλών μεθόδων κατά την εκτέλεση της εργασίας είναι αναγκαία στοιχεία για τη βελτίωση της ασφάλειας των εργαζομένων της επιχείρησης.

Η εταιρεία μας είναι σε θέση να γίνει ο πολύτιμος συνεργάτης - τεχνικός ασφαλείας της επιχείρησής σας και να σας παρέχει όλες εκείνες τις υπηρεσίες που περιγράφονται στη νομοθεσία με την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε.